Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szolgáltatási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Vállalkozás weblapján (https://gorgeyakademia.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

A weboldalt üzemeltető Vállalkozás adatai

Név: Kocsis Ádám egyéni vállalkozó

Székhelye: 6793 Forráskút, Fő utca 11.

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium

Nyilvántartási száma: 55672210

Adószáma: 56960581 -1-26

Elektronikus levelezési címe: gorgeyakademia@gmail.com

Telefonszáma: +3630-627-4812

Tárhely szolgáltató megnevezése: Rackhost Zrt.

Tárhely szolgáltató székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Tárhely szolgáltató elektronikus, illetve telefonos elérhetősége: info@rackhost.hu

Tárhely szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 1 445 1200

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, illetve annak értelmezésére külön kikötés nélkül is a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a következő jogszabályokra:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. törvény.)
  • a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
  • a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet

1.2. A jelen Szabályzat 2021. február 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani jelen Szabályzatot. A módosításokat –amelyek a már korábban létrejött szerződéseket nem érintik- a Vállalkozás azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalán közzéteszi. Az oldal látogatói a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.3. Vállalkozás fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

2. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

2.1. Az oldalon megjelenített szolgáltatások online módon, illetve elektronikus úton rendelhetőek meg.

2.2. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, amelyeket áfa fizetési kötelezettség nem terhel.

2.3. A weboldalon a Vállalkozás részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását, egységárát (pl.: Ft/hét, Ft/hónap stb.) a szolgáltatásokról fotót jeleníthet meg. A szolgáltatások adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a szolgáltatásban szereplő képanyagtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

2.4. A Vállalkozásnak nem áll módjában felelősséget vállalni az egyes szolgáltatásokhoz mellékelt leírás, téves értelmezéséből adódó károkért!

2.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a weboldalon, annak részleteiről a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat.

2.6. Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága és igyekezete ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás nyújtást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

2.7. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

3. RENDELÉS MENETE

3.1. A szerződés létrejöttéhez nincs szükség előzetes regisztrációra. A felhasználó a megrendelés és fizetés után fog felhasználói nevet és jelszót kapni, amellyel a megrendelt szolgáltatást igénybe tudja venni. A rendszer által nyilvántartásba vett Felhasználó később vissza tudja keresni a korábbi vásárlásait is.

3.2. A vásárlás során megadott adatok valóságtartalmáért, illetve pontosságáért a Felhasználó viseli a felelősséget.

Vállalkozás a teljes felelősségét kizárja arra vonatkozóan, ha a vásárlás során valótlan tartalmú, illetve pontatlan adatok kerültek megadásra a Felhasználó részéről, ha ilyen adatokkal került sor a vásárlásra, valamint ha ilyen típusú adatok miatt késedelmes vagy egyéb okból hibás teljesítésre kerül sor, illetve ilyen információkra visszavezethetően hiúsul meg a vásárlás.

Vállalkozást nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért sem, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Vállalkozásnak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.3. A weboldalon a Vállalkozás által készített és az oldalra feltöltött, történelem tantárgyra vonatkozó középiskolai középszintű és emelt szintű érettségire felkészítő videós tananyagok találhatóak. A Vállalkozással történő előzetes egyeztetést követően lehetőség van egyedi, a weboldalon nem szereplő, egyedileg összeállítandó tananyagok megrendelésére is.

A szolgáltatások között a megfelelő kategória menüpont kiválasztása után tud a Felhasználó böngészni. Ha olyan kategóriába lép, ahol szolgáltatás található, akkor ott megtekinthetőek a rendelkezésre álló szolgáltatást illusztráló képek és a szolgáltatások rövid leírása, ára, az adott szolgáltatáshoz tartozó egyéb lényeges jellemzők (pl.: tananyag tartalma, hozzáférési idő stb.).

3.4. Az ajánlati ár  az adott pillanatban, illetve akciós ár esetében, a megjelölt akció ideje alatt, meghatározott ideig érvényes. Az ár csak a Vállalkozás munkatársai által e-mailben történő megrendelés visszaigazolása után válik véglegessé.

3.5. Ha az adott kategóriában lévő összes szolgáltatás nem fér ki egy oldalra, akkor a szolgáltatások alatt lévő számok segítségével lapozhat a Felhasználó. A „kosárba teszem” feliratra kattintva a szolgáltatást a kosárba helyezheti.

3.6. Ha bővebb információt szeretne kapni a Felhasználó a szolgáltatásról, akkor a szolgáltatás képére vagy nevére kattintva teheti ezt meg. Ekkor a szolgáltatás oldalára juthat el, ahol részletesebb tájékoztatást kaphat.

3.7. Felhasználónak módjában áll a weboldalon való keresésre is. Ekkor csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely szolgáltatás megfelel a megadott kifejezésnek, akkor a rendszer megjeleníti.

3.8. A kosár tartalmát a “Kosár” menüpont segítségével is ellenőrizni lehet. Itt módosíthatja Felhasználó azt, hogy a kosárba tett szolgáltatásból milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett dönt, akkor a “Tovább a pénztárhoz” gombra kell kattintani.

3.9. A Felhasználónak jelenleg a Barion fizetési rendszerén keresztül bankkártyás fizetési móddal van lehetősége a megrendelt szolgáltatás vételárát teljesíteni.

A Felhasználó a bankkártyás fizetési mód használatával elfogadja, hogy a Vállalkozás (Kocsis Ádám egyéni vállalkozó székhelye: 6793 Forráskút, Fő utca 11. adatkezelő által a(z) gorgeyakademia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek a Barion., mint adatfeldolgozó részére. A Vállalkozás által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

3.10. A Felhasználónak lehetősége van megadni a megrendelői adatokat, a számlázási információkat, továbbá kiválasztható a fizetési mód is. Ezt követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva nyílik mód a megrendelés Vállalkozás részére történő továbbítására.

3.11. A „Fizetés Barionnal” gombra kattintva Felhasználó tudomásul veszi, hogy vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után!

3.12. FONTOS! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:11§-a szerint korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen. A 2:12§ (1) bekezdése szerint a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik, maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről.

Fentiekre tekintettel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatás megrendelésének időpontjában még nem töltötte be a 18. életévét, úgy az ügylet megkötéséhez a törvényes képviselőjének a hozzájárulását is be kell szereznie, amelynek elmaradásából a Vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli.

3.13. Adatbeviteli hibák javítása: Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a bevitt adatokon, a megrendelni kívánt szolgáltatások listáján, úgy a megfelelő ikonra kattintva lehetősége van visszalépni, módosítani vagy törölni a megrendelést.

Amennyiben Felhasználó a már beküldött és visszaigazolt megrendelését bármilyen okból módosítani kívánja, úgy a leggyorsabb és legcélravezetőbb megoldás, ha haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vállalkozással e-mailen vagy telefonon és jelzi részére a változásokat.

3.14. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai: Az adott szolgáltatás megrendelésének időpontja azaz időpont, amikor Felhasználó a megrendelését a weboldalon keresztül eljuttatja a Vállalkozáshoz. A megrendelés akkor lép életbe, ha a Vállalkozás e-mail-ben is visszaigazolja azt a megrendelés elküldését követően legkésőbb 48 órán belül. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással, az csupán a megrendelés beérkezését rögzíti! A Vállalkozás által történő visszaigazolás pontos formája és határideje a kiválasztott szolgáltatás és a fizetési mód jellemzőitől függ.

3.15. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, úgy Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg a vásárlás vagy a regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége, illetve a tárhely beállításai miatt nem tud üzenetet fogadni.

3.16. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásoknál vagy az áraknál, Vállalkozás fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után Vállalkozás azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról, információkról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.17. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a felmondási jogról szóló tájékoztatót a visszaigazoló e-mail tartalmazza.

4. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

4.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon hétfőtől péntekig 10:00 és 17:00 között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Vállalkozás minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

4.2. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján adásvételi szerződés megkötése esetén a Vállalkozás a szolgáltatás nyújtására, míg a Felhasználó a vételár megfizetésére köteles.

Vállalkozás egészen addig nem köteles teljesíteni a kiválasztott szolgáltatást, amíg Felhasználó annak vételárát maradéktalanul meg nem fizette a részére.

5. FELMONDÁS JOGA

5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás (külön magyarázat) nélkül gyakorolhatja a jogszabályban részére biztosított felmondási jogát a honlapon található „felmondási nyilatkozat minta” felhasználásával (megnyitáshoz kattintson ide), vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján.

Írásban történő felmondás esetén a Felhasználónak elég a fenti határidőn belül elküldeni nyilatkozatát a Vállalkozás részére. A határidő megtartásának kétsége esetén Vállalkozás elfogadja a Felhasználótól az írásbeli felmondási nyilatkozat határidőn belül részére történő megküldésének hiteles igazolását is.

Felhasználó ezen jogát a szerződés megkötésének a napjától kezdve gyakorolhatja, a szolgáltatás igénybevétele előtt.

Jelen tájékoztató hiányában Felhasználó a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésétől számított 1 év elteltéig jogosult gyakorolni a felmondás jogát.

FONTOS: Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás teljesítésének a megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát, úgy köteles a Vállalkozás észszerű költségeit megtéríteni!

5.2. Nem illeti meg a felmondási jog Felhasználót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti!

Szintén nem illeti meg a felmondási jog Felhasználót a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Vállalkozás a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti.

E körben a Vállalkozás megkezdettnek tekinti a teljesítést, ha a szolgáltatás ellenértékének a megfizetését követően elektronikus úton megküldi a Felhasználó részére a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kódokat, azonosító adatokat.

5.3. A felmondási jog nem illeti meg az olyan Vállalkozót/Vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljárva köt szerződést a Vállalkozással. Ebből következően a felmondási jog csak a Polgári Törvénykönyvben definiált fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg!

5.4. A szolgáltatás felmondásával kapcsolatosan felmerülő költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

5.5. Vállalkozás a felmondásról való tudomásszerzést követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Akármelyik visszatérítési mód kerül alkalmazásra, a Felhasználót e körben semmilyen többletköltség nem terheli.

5.6. FONTOS! A Vállalkozás ezúton is kéri a Felhasználót, hogy amennyiben él a felmondási jogával, úgy lehetőség szerint minden olyan iratot, számlát, azonosító adatot küldjön vissza vagy mutasson be a Vállalkozás részére, amely megkönnyíti a szolgáltatás és a vásárlás beazonosítását, illetve a felek közötti elszámolást.

5.7. Amennyiben Felhasználó élni szeretne felmondási jogával, annak jelzését megteheti Vállalkozás elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a honlapon található „felmondási nyilatkozat minta” segítségével is), vagy bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja kerül figyelembevételre, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Vállalkozás.

5.8. A fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

6. SZAVATOSSÁGI JOGOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a weboldalat üzemeltető vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a weboldalat üzemeltető Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Vállalkozás kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

7.2. Vállalkozás ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy az esetleges hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségének mértékét a megrendelt szolgáltatás vételárában maximalizálja.

7.3. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.4. Amennyiben Vállalkozás a jelen dokumentum alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételekben foglalt valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.5. Vállalkozás és a Felhasználó a vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a Vállalkozás és a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó közötti jogviták elbírálására értéktől függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékessége kerül kikötésre. Vállalkozás és a fogyasztónak minősülő Felhasználó közötti jogviták elbírálásával kapcsolatosan a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott bíróságok jogosultak eljárni.

7.6. A weboldal adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://gorgeyakademia.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

8. PANASZKEZELÉS RENDJE

8.1. Az gorgeyakademia.hu weboldal célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti.

8.2. Vállalkozás a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja Felhasználó részére.

8.3. Az írásbeli panaszt a weboldal üzemeltetője 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.4. Amennyiben a panasz kivizsgálását követően továbbra sem elégedett a válaszban foglaltakkal, akkor a Felhasználó jogosult arra, hogy panaszával hatósági vagy békéltető testületi eljárást kezdeményezzen.

8.5. Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.6. 8.6. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra valamennyi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

8.7. A fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Európai Uniós online vitarendezési platformot is. A platform kapcsolattartó pontként szolgál szerződéses kötelezettségekkel, internetes értékesítéssel és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezéséhez. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében (ide kattintva elérhető) Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

8.8. Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület elérhetősége:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: +36 62 426 343

Telefax: +36 62 426 149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

A további békéltető testületek elérhetőségei az alábbiak:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszám: +36 76 501 500

Telefax: +36 501 538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 5.

Telefonszám: +36 66 324 976

Telefax: +36 66 324 976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám: +36 46 501 091

Telefax: +36 46 501 099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Telefonszám: +36 1 488 2131

Telefax: +36 1 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: +36 22 510 310

Telefax: +36 22 510 312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: +36 96 520 202

Telefax: +36 96 520 291

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszám: +36 52 500 710

Telefax: +36 52 500 720

Heves Megyei Békéltető Testület

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3300 Eger, Faiskola út 15.

Levélcím: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszám: +36 36 416 660/105, +36 36 429 612/105

Telefax: +36 36 323 615

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszám: +36 56 510 610/614, 620

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: +36 34 513 010

Telefax: +36 34 309 225

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a.

Telefonszám: +36 32 520 860

Telefax: +36 32 520 862

Pécs-Baranyai Békéltető Testület

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

7625 Pécs, Majorossy u. 36.

Telefonszám: +36 72 507 150

Telefax: +36 72 507 152

Pest Megyei Békéltető Testület

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1052 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

Telefonszám: +361 474 7921

Somogy Megyei Békéltető Testület

Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: +36 82 501 000

Telefax: +36 82 501 046

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: +36 42 311 544

Telefax: +36 311 750

Tolna Megyei Békéltető Testület

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: +36 74 411 661

Telefax: +36 74 411 456

Vas Megyei Békéltető Testület

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: +36 94 312 356

Telefax: +36 94 316 936

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8200 Veszprém, Budapest út 3.

Telefonszám: +36 88 429 008

Telefax: +36 88 412 150

Zala Megyei Békéltető Testület

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: +36 92 550 514

Telefax: +36 92 550 525

A Vállalkozás székhelye szerinti első fokú fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó kormányhivatal elérhetősége:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefonszám: +36 62 680-530

E-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

A további fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hivatalok elérhetőségeit itt találja:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

9. SZERZŐI JOGOK

9.1. Vállalkozás fenntart magának minden jogot a gorgeyakademia.hu weboldalon, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Miután a gorgeyakademia.hu, mint weboldal, illetve az oldalon található felkészítő videók szerzői jogi műnek minősülnek, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

9.2. A gorgeyakademia.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

9.3. Jogosulatlan felhasználás (azaz felhasználási szerződés nélkül, vagy az idézés határait és szabályait átlépve történő felhasználás) esetén a jogsértő 30.000,-Ft / szó, illetve 60.000,-Ft / kép, 400.000,-Ft / videó mértékű felhasználási díjat köteles Vállalkozás részére fizetni.

9.4. Vállalkozás fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Vállalkozás szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

9.5. Tilos a gorgeyakademia.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az gorgeyakademia.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

9.6. A gorgeyakademia.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Vállalkozás írásos hozzájárulásával lehetséges.

9.7. Felhasználó a weboldal egyes részeit –kivéve az egyes oktató videókat- saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

7 bosszantó típushiba című ingyenes e-book

Már csak egy lépés van hátra!

Kérlek add meg az e-mail címedet, ahova kiküldhetjük számodra az ingyenes e-bookot. 

Ha szeretnél a jövőben más hasznos anyagot is kapni tőlünk, iratkozz fel hírlevelünkre is!